Yrityslahjoitus kertoo yrityksen arvoista

Haluaisiko yrityksenne näkyvyyttä myös jollain toisella tapaa kuin sen normaalin liiketoiminnan kautta? Tähän on olemassa tehokas keino, nimittäin yrityslahjoitus. Vanha sananparsi kuuluu antaessaan saa. Siihen sisältyy paljon totuutta. Rahalahjoituksen antaja saa ainakin kiitosta, mutta usein myös näkyvyyttä, sillä lahjoituksen kohde saattaa huomioida tukijansa monella tapaa. Mutta aina ei ole kyse pelkästä rahallisesta lahjoituksesta, vaan joskus yrityksen työntekijät voivat myös auttaa hyväntekeväisyysjärjestössä joko työajalla tai tehdä vapaaehtoistöitä. Tällöin he lahjoittavat aikaa ja asiantuntemustaan.

Lahjoituksen kohteen valinta

Jos yrityksen sisällä on innostusta osallistua lahjoitukseen, ensin on kartoitettava, mihin halutaan lahjoittaa. Yrityksen tulee valita kohde, jonka arvot ovat yhteneväiset yrityksen omien arvojen ja visioiden kanssa. Auttamiskohde on hyvä olla sellainen, että se tunnetaan tai tehdään tunnetuksi yrityksessä. Usein tällainen on jokin yrityksen omalla paikkakunnalla tai sen lähellä sijaitseva kohde. Yrityslahjoitus voi suuntautua paikalliseen urheiluseuraan, liikuntaa tai kulttuuria tukevaan yhdistykseen, lastensuojeluun tai vaikkapa luontoa suojelevaan järjestöön.

Koska auttamiskohteita on maailmassa valtavasti, saattaa valinnan tehdä helpommaksi juuri seikka, että kohde sijaitsee yrityksen lähialueella. Mutta näin ei tarvitse olla aina. Jos kriteerinä ei ole kohteen sijainti omalla paikkakunnalla, voi yritys miettiä, mikä sen vastuullisuusstrategia on. Tähän voi yhdistää sopivan auttamiskohteen kauempaakin.

Rahaa, aikaa vai taitoja

Hyvän tekeminen tuo siis hyvää takaisin. Lahjoituksen tekeminen ei aina tarkoita rahallista panosta. Monet kohteet voivat hyödyntää myös vapaaehtoistyöläisten aikaa ja taitoja. Useat hyväntekeväisyysjärjestöt tai yhdistykset saattavat tarvita apua erilaisissa tapahtumissa tai päivittäisessä toiminnassaan. Tämä antaa lahjoittajalle myös mahdollisuuden osallistua varsinaiseen toimintaan ja nähdä, miten lahjoitus käytetään käytännössä.

Monet auttamiskohteet arvostavat myös erilaisia tavaroita tai palveluita. Esimerkiksi koulut ja hoivakodit tarvitsevat usein tarvikkeita, kuten kirjoja, opiskeluvälineitä tai leluja. Yrityksen asiantuntemusta voi hyödyntää myös esimerkiksi markkinoinnin tai koulutuksen suunnittelussa.

Lahjoittaminen ei ainoastaan ole hyväntekeväisyyttä, vaan se tuo positiivista näkyvyyttä yritykselle. Kun yritys osallistuu yhteisönsä toimintaan, se lisää tunnettavuutta ja luo positiivista imagoa. Seurauksena voi olla esimerkiksi asiakasmäärän kasvu, parempi yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa tai onnistuneempaa rekrytointia tulevaisuudessa. Pelastusarmeija on hyväntekeväisyysjärjestö, jonka kautta voi tukea errilaisia kohteita.


jaa